Bộ cấp nguồn/ Adaptor Dell 19.5V-3.34A (Đầu kim )
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Dell 19.5V-3.34A (Đầu kim )

Bộ cấp nguồn/ Adaptor Dell 19.5V-3.34A (Đầu kim )

Thương hiệu Dell SKU: 1600109 Mã vạch:  600109
avtSrc
fb-chatfb-chat