Sound Card là gì và bạn có cần tới chúng?

Không giống với Video Card hay card màn hình, Sound Card dường như là một khái niệm tương đối xa lạ đối với người dùng PC nói chung, kể cả người chơi PC Master Race. Vậy Sound Card là gì, chúng ta có cần tới linh kiện này và khi nào thì cần tới chúng? … Continue reading Sound Card là gì và bạn có cần tới chúng?