Hi-Res Headphone là gì và có thực sự nâng cấp trải nghiệm nghe nhạc?

Qua bài viết “Hi-Res Audio là gì và mọi điều cần biết“, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Hi-Res Audio… phần nào đó. Nhưng gượm đã, còn có cả tai nghe Hi-Res nữa cơ à? Vậy Hi-Res headphone là gì có giúp nâng cấp trải nghiệm nghe nhạc của người nghe … Continue reading Hi-Res Headphone là gì và có thực sự nâng cấp trải nghiệm nghe nhạc?