AKKO CS Switch - Jelly Black (45 switch)
AKKO CS Switch - Jelly Black (45 switch)
AKKO CS Switch - Jelly Black (45 switch)
AKKO CS Switch - Jelly Black (45 switch)
  • Type: Linear, 3 pin
  • Actuation Force: 50gf ± 5gf
  • Total Travel: 4.0 ± 0.3mm
  • Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
  • Bottom làm bằng Polycabonate 
  • Stem chống bụi 

Liên hệ đặt hàng
AKKO CS Switch - Jelly Black (45 switch)

Thương hiệu AKKO SKU: 220201831 Mã vạch:  614443
270.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat