Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Phần mềm Microsoft 365 Business - 12 tháng - Dành cho 1 người - 5 thiết bị/tài khoản - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive for Business - Outlook (Key điện tử)
Phần mềm Microsoft 365 Business - 12 tháng - Dành cho 1 người - 5 thiết bị/tài khoản - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive for Business - Outlook (Key điện tử)
Phần mềm Microsoft 365 Business - 12 tháng - Dành cho 1 người - 5 thiết bị/tài khoản - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive for Business - Outlook (Key điện tử)
Phần mềm Microsoft 365 Business - 12 tháng - Dành cho 1 người - 5 thiết bị/tài khoản - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive for Business - Outlook (Key điện tử)

- Key Điện Tử
- Thuê bao 1 năm cho 1 người dùng
- Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android *).
- Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook; riêng Publisher và Access chỉ có trên Windows PC.
- 1TB lưu trữ đám mây OneDrive for Business với bảo mật nâng cao.
* iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt

Xem thông tin chi tiết

Phần mềm Microsoft 365 Business - 12 tháng - Dành cho 1 người - 5 thiết bị/tài khoản - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive for Business - Outlook (Key điện tử)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 200400654
avtSrc